ΠΙΘΑΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Η.

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου παράταση για επικαιροποίηση στοιχείων αγροτικού τιμολογίου εξετάζει η ΔΕΗ
Ενώ δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η εξόφληση των οφειλών της φετινής αρδευτικής περιόδου για την κατάθεση των δικαιολογητικών

Γράφει ο Χρήστος Αθανασιάδης:

Την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους αγρότες, για την επικαιροποίηση των στοιχείων χορήγησης αγροτικού τιμολογίου, εξετάζει σοβαρά η διοίκηση της ΔΕΗ.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου 2018 και η παράταση που εξετάζεται να δοθεί είναι ως τέλος του 2018.
Να επισημάνουμε ότι η ΔΕΗ στην προσπάθειά της να επικαιροποιήσει τα στοιχεία όσων έχουν αγροτικό τιμολόγιο, έστειλε επιστολές στους ενδιαφερόμενους από τον Ιούνιο του 2018 καλώντας τους να καταθέσουν αντίγραφο της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για την έκδοση αυτής, ενώ όταν εκδοθεί η Άδεια είναι υποχρεωμένοι να την προσκομίσουν στη ΔΕΗ και στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση του Δελτίου Νο 1 από την αρμόδια Περιφέρεια.
Παράλληλα να αναφέρουμε πως αρκετοί αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας, μας εξέφρασαν παράπονα ότι σε κάποια κατά τόπους παραρτήματα της ΔΕΗ, οι υπάλληλοί της, λένε στους αγρότες ότι δεν μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση, λόγω του ότι έχουν οφειλές.

Επ’ αυτού να επισημάνουμε καταρχάς ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι αποτελεί προαπαιτούμενο η μη ύπαρξη οφειλών ή η εξόφληση αυτών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση των στοιχείων αγροτικού τιμολογίου.
Πιο συγκεκριμένα, ούτε σε κάποιο δελτίο τύπου της ΔΕΗ αναφέρεται κάτι τέτοιο, ούτε φυσικά υπάρχει καμία αναφορά στην υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου ρεύματος (ΦΕΚ 14 Μαρτίου 2017 Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 814).
Συνεπώς κάθε τέτοια ενέργεια σε κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ είναι αυθαίρετη και καταχρηστική, ειδικά όταν γίνεται για οφειλές της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου!

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button