ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΔΑΠΕΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ

Τα συνολικά έσοδα των τιμολογίων Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, στα οποία θα δοθεί η πίστωση στους προμηθευτές, εκτιμώνται σε 150-180 εκατ.

Ένα «άνοιγμα» της τάξης των 45-55 εκατ. ευρώ θα προκληθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις στον ΕΛΑΠΕ, από την πίστωση στην καταβολή του 30% του ΕΤΜΕΑΡ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που ο ΔΑΠΕΕΠ προχωρήσει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό για την κάλυψη του σχετικού ελλείμματος που θα δημιουργηθεί πρόσκαιρα στον ΕΛΑΠΕ, με βάση τη δυνατότητα που του δίνει η σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ στην ΠΝΠ που εκδόθηκε χθες (14/04), σε αυτό το ύψος θα κινείται και το αντίστοιχο δάνειο.

Η πίστωση στην καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ αφορά τα τιμολόγια Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, με δεδομένο ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση, το έλλειμμα αφορά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνόλου των εσόδων του ΕΤΜΕΑΡ, για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ και έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Στα 50-60 εκατ. το μηνιαίο έσοδο

Για το επίμαχο τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ εκτιμώνται σε 150-180 εκατ. Επομένως, με τον διακανονισμό του 30% των χρηματοροών από τους προμηθευτές προς τον Ειδικό Λογαριασμό, το έλλειμμα που θα προκύψει, και θα καλυφθεί από το δάνειο, ανέρχεται σε 45-55 εκατ. ευρώ

Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται στην πρόβλεψη ότι, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ από το ΕΤΜΕΑΡ θα ανέλθουν κατά μέσο όρο σε 50-60 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση. Ένα νούμερο που συνάδει με τα στοιχεία του τελευταίου δελτίου του ΔΑΠΕΕΠ για τον ΕΛΑΠΕ, σύμφωνα με τον οποίο τα έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ θα αγγίξουν τον Μάρτιο τα 53,9 εκατομμύρια (48,65 εκατ. από το διασυνδεδεμένο σύστημα και 5,28 εκατ. από τα ΜΔΝ), μειούμενα ελαφρώς στη συνέχεια λόγω περαιτέρω πτώσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τη δυνατότητα κάλυψης του «ανοίγματος» του ΕΛΑΠΕ, μέσω δανείου από τον ΔΑΠΕΕΠ, καταδεικνύει τη σημασία που δίνει το υπουργείο στην ευρωστία του ΕΛΑΠΕ και, κατά συνέπεια, στις πληρωμές των παραγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είχε δηλώσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, μετά τη δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων από τον ΔΑΠΕΕΠ για τον Ειδικό Λογαριασμό, το υπουργείο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button