ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν διαφανεί κατά την εφαρμογή του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΝ.
Του Κώστα Δεληγιάννη από το www.worldenergynews.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα μέτρο που βρίσκεται υπό εξέταση αφορά τον περιορισμό του μέγιστου μεριδίου που έχει τη δυνατότητα να κατέχει ένα μέλος μίας Ενεργειακής Κοινότητας. Σκοπός του μέτρου, αν τελικά υιοθετηθεί, είναι να εξασφαλισθεί η πολυσυμμετοχικότητα των εν λόγω εγχειρημάτων, ώστε να λαμβάνουν μέρος όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, το υπουργείο Ενέργειας διερευνά το ενδεχόμενο να εισαγάγει πρόβλεψη στο πλαίσιο με το οποίο θεσπίσθηκαν οι Ενεργειακές Κοινότητες, ώστε ένα μέλος ενός τέτοιου σχήματος να μην μπορεί να συμμετάσχει σε άλλη Κοινότητα με τον ίδιο σκοπό στην ίδια Περιφέρεια. Έτσι, θα μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα τέτοιο εγχείρημα και να εκμεταλλευθεί άπαξ τη δυνατότητα που έχει μια Κοινότητα να υλοποιεί έργα ΑΠΕ έως 18 MW «κλειδώνοντας» τιμές εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σημαντικός «πυλώνας» για την ενεργειακή μετάβαση

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της αποκεντρωμένης «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής, αποτελώντας επομένως ένα σημαντικό «πυλώνα» για την ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, για το υπουργείο η δραστηριότητα των Κοινοτήτων δεν δρα ανταγωνιστικά στην υπόλοιπη επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των ΑΠΕ.

Ωστόσο, παρεμβάσεις όπως οι παραπάνω κρίνονται απαραίτητες, καθώς δεν έχουν λείψει τα παραδείγματα επενδυτών που έχουν χρησιμοποιήσει τις Κοινότητες απλώς ως όχημα για να καρπωθούν τα κίνητρά τους – όπως να αποσπάσουν προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ή να εγκαταστήσουν μεγαλύτερη ισχύ μονάδων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, ξεκινώντας κατ’ αρχάς από τον περιορισμό της προτεραιότητας που είχαν οι Κοινότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιο πρόσφατα, τέθηκε επίσης πλαφόν στην ισχύ μονάδων ΑΠΕ που μπορεί κάθε κοινότητα να εγκαταστήσει σε κορεσμένα δίκτυα.

Μέτρα ενίσχυσης του ρόλου των Κοινοτήτων

Πρόθεση του υπουργείου είναι να προχωρήσει παράλληλα και σε παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τον ρόλο των πραγματικά συλλογικών εγχειρημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ενεργειακή δημοκρατία. Έτσι, σε εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο, σχεδιάζει να δώσει τη δυνατότητα η έδρα μίας Ε.Κοιν. της οποίας τα μέλη κατάγονται από την περιοχή όπου δραστηριοποιείται, να είναι σε άλλη περιοχή, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία ίδρυσής της.

Την ίδια στιγμή, θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη Ε.Κοιν με τη συμμετοχή των Δήμων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας στις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με το Σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που εκπονείται από το ΚΑΠΕ και θα υιοθετηθεί άμεσα.

Τέλος, με την προσαρμογή του πλαισίου αυτών των εγχειρημάτων στις διατάξεις των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις Ενεργειακές Κοινότητες, στόχος είναι στις δραστηριότητες να προστεθεί η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, σχεδιάζεται από μέλη μίας Κοινότητας να αποκλειστούν οι μεγάλες επιχειρήσεις ή και οι μεσαίες επιχειρήσεις.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button