ΑΡΘΡΟ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ Φ/Β

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Άρθρο του Κώστα Σπανούλη στο περιοδικό “επιχειρείν” της Larissanet

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣήμερα η αδυναμία κατασκευής αγροτικών φωτοβολταϊκών λόγω κατάληψης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ πλήττει μια επιχειρηματική δραστηριότητα και προοπτική για τους αγρότες.
Στην Ελλάδα που ο αγροτικός πληθυσμός αγγίζει το 8%, παράγει μόλις το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., σε αντίθεση με τη Γερμανία όπου το 16% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. παράγεται από αγρότες, ενώ μόλις το 1% του πληθυσμού της είναι αγρότες!
Το σχετικό γράφημα:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Βάσει των Ν. 4254/2014 (netmetering), Ν. 4602/2019 (Φ/Β Σταθμοί έως 500 kW) και Ν. 4643/2019 (25% αυτοπαραγωγή-75% πώληση ηλ. Ενέργειας), δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Μονάδων, συμβάλλοντας έτσι στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΕΚ) όπου έως το 2032, το 35% της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας θα παράγεται από ΑΠΕ (έναντι του 18% που είναι σήμερα).


Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα -πόσο μάλλον μελλοντικά- κανένας αγρότης δεν δύναται να κατασκευάσει Φ/Β Σταθμό καθώς δεν έχει πρόσβαση σε ανοικτό Δίκτυο, λόγω κατάληψης από μεγάλα έργα λίγων εταιρειών, (πολλές εξ’ αυτών ούτε καν ελληνικών συμφερόντων) και εικονικών Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Επειδή:

  • Τα δίκτυα δεν φύτρωσαν στην ύπαιθρο αλλά κατασκευάστηκαν από τους αγρότες, μέσω του αγροτικού εξηλεκτρισμού ή με ιδίαν συμμετοχή, συνδέοντας ακόμη και τις κεντρικές γραμμές μεταξύ των χωριών.
  • Οι αγρότες μόνο για τις αγροτικές τους δραστηριότητες καταναλώνουν το 14% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας.
  • Είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνει ο αγροτικός κόσμος στην ύπαιθρο συνεχίζοντας να παράγει αγροτικά προϊόντα αξίας πάνω από 5 δις ευρώ.
  • Η αγροτική δραστηριότητα μειώνει την ανεργία, στηρίζει τον δευτερογενή τομέα έχοντας επίδραση σε πάνω από 100 επαγγέλματα, κρατά τις επαρχιακές πόλεις ζωντανές, δημιουργεί αλυσίδα αξίας και εθνικό προϊόν.
    Η παραμονή του αγροτικού κόσμου στις επαρχιακές πόλεις είναι υψίστης σημασίας ακόμη και για εθνικούς λόγους.
  • Είναι επιτακτική ανάγκη, να δοθεί ουσιαστικά και πρακτικά στους κατ’ επάγγελμα αγρότες δυνατότητα κατασκευής Φ/Β Σταθμών ως δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα με τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν να συμβάλλουν στη συνέχιση της φυτικής, ζωικής, αλιευτικής παραγωγής και στην εξόφληση των υποχρεώσεων έναντι του κράτους δίνοντας παράλληλα κίνητρα εγκατάστασης νέων αγροτών.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΣΑΦ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε:

– Να οριστεί και να δοθεί ποσοστό επί του συνόλου των MW που έχουν το δικαίωμα να κατασκευαστούν (35% των ΑΠΕ έως 2032) στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για νέες φωτοβολταϊκές μονάδες έως 500 kW, βάσει του νόμου 4602/2019, άρθρο 72 πίνακας 30, καθώς και για φωτοβολταϊκές μονάδες αυτοπαραγωγής (άρθρο 62 Ν. 4643/2019). Το ποσοστό να αφορά σε έργα με σταθερή τιμή πώλησης. Εξάλλου με τον Ν. 3851/2010 δόθηκε ποσόστωση για 730 MW αγροτικών Φ/Β έως το 2020 με 18μηνη περίοδο κατασκευής.
– Να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στο ίδιο αγροτεμάχιο και κυρίως σε γη χαμηλής παραγωγικότητας δύο και πλέον φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος έως 500 kW εκάστη από επάγγελμα αγρότες έως τη πλήρη κάλυψη του αγροτεμαχίου δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό υποδομές σε οικονομικά ασθενείς περιοχές. Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια υψηλής παραγωγικότητας μέχρι την επίτευξη συνολικής ισχύος 1 MW.
– Την τροποποίηση του νόμου 3874/2010 (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) και ειδικότερα των παραγράφων Δ«Αγροτική εκμετάλλευση» και «Αγροτική δραστηριότητα», του άρθρου 2 και του άρθρου 9 ως προς τα εξής:

Διαχείριση μονάδων ΑΠΕ των κατ ́ επάγγελμα αγροτών συνολικής ισχύος έως 500kW βάσει του νόμου 4602/2019, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων αγροτικών φωτοβολταϊκών ισχύος έως 100kw
Εισόδημα από την πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας φωτοβολταϊκών σταθμών αγροτών, ισχύος έως 500 kW.
Διαχείριση φωτοβολταϊκών μονάδων αυτοπαραγωγής κατ επάγγελμα αγροτών net-metering βάσει νόμου 4643/2019
Εισόδημα από την πώληση του 75% της παραχθείσας ηλεκτρικής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγής.

Πολλά έργα σε πολλούς και όχι όλα τα έργα σε λίγους.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
NET METERING
ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΤΑΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ

ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ ΤΑ Φ/Β
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Related Articles

One Comment

  1. Δεν κατάλαβα… Κόπτεστε να μας δώσουν προτεραιότητα για φωτ/κά?….Υπάρχει αγρότης που θα τους εμπιστευθεί για να κάνει φωτ/κό, έχοντας κατά νου, ότι η τιμή δεν θα είναι σταθερή?…….Ότι θα μας την κατεβάζουν όποτε γουστάρουν?……….ΚΑΛΑ…….ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ….

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button