ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι τραπεζικές συναλλαγές βρίσκονται στην κορυφή των καταγγελιών που δέχεται από πολίτες την τελευταία δεκαετία, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας/ ΓΣΕΕ.

Ακολουθούν, οι τηλεπικοινωνίες και η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΕΕΚΕ:

Από τον σύνολο των διεκπεραιωμένων καταγγελιών, το 78,9% είχαν θετική έκβαση υπέρ του καταναλωτή.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγγελιών, συγκεντρώνουν οι τομείς των Τραπεζικών Συναλλαγών με ποσοστό 24,4% , των Τηλεπικοινωνιών με 19,1%, της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών με 18,5% καθώς και των Τουριστικών Υπηρεσιών με 9,3%.

Στον τομέα των Τραπεζικών Συναλλαγών, μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές με τις τηλεφωνικές οχλήσεις (20,16%) και τη χορήγηση των εγγράφων (20,16%).

Στον τομέα των Τραπεζικών Συναλλαγών, μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές με τις τηλεφωνικές οχλήσεις (20,16%) και τη χορήγηση των εγγράφων (20,16%).

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, η πλειονότητα των καταγγελιών αφορά παράτυπες χρεώσεις και μονομερείς ενέργειες σε ποσοστό 15,79% αντίστοιχα.

Στον τομέα των Προϊόντων και Υπηρεσιών, ως σημαντικότερο πρόβλημα αναδεικνύεται η πολιτική αντιμετώπισης περιπτώσεων ελαττωματικών προϊόντων σε ποσοστό 36,84%

Στον τομέα των τουριστικών Υπηρεσιών, οι καταναλωτές φαίνεται να καταγγέλλουν συχνότερα περιπτώσεις καθυστέρησης αναχωρήσεων (25,53%) και ακύρωσης κρατήσεων (23,4%)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ AFO.GR
Back to top button