Αποκάλυψη Σκυλακάκη: Έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 4
Αποκάλυψη Σκυλακάκη: Έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 4
Επιτρεπτέα προκαταβολή 4 πρανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης από το βήμα της Βουλής.
Μη επιστρεπτέο θα ένα μέρος του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μείωση τζίρου, λόγω κορονοϊού ή τοπικού lockdown, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή.Ο αναπληρωτής υπουργός, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Κατσαφάδου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις συνέπειες τοπικού lock down, ανέφερε πως το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί να δώσει στις επιχειρήσεις ρευστότητα και να αποτελέσει πραγματική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις είτε της πανδημίας είτε του lockdown στα έσοδά τους.
Νωρίτερα, ο βουλευτή της ΝΔ Κώστας Κατσαφάδος είχε ζητήσει από την κυβέρνηση «μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις - εργαζόμενους, Πόρου και Γαλατά (Τροιζηνίας)».
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τη δέσμη των μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, επισήμανε δε πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει η ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.
«Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος του τουριστικού προϊόντος κι είναι σημαντικό ότι τα επόμενα χρόνια καλούμαστε να απορροφήσουμε περίπου διπλάσιους πόρους, αυτό συνιστά πρόκληση μεγάλη και αφορά όλους μας» ανέφερε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.
«Δεν έχουμε δει το τέλος πανδημίας, θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι 4-5, ίσως 6 μήνες, αναλόγως του τι θα συμβεί με τα εμβόλια, εμείς πρέπει να βρεθούμε κοντά επιχειρήσεις και εργαζόμενου», είπε ο αναπληρωτής υπουργός.
ΕΦΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 - Ποιους αφορά
Eurokinissi
Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28 τις Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο.
Για ποιους ασφαλισμένους παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη αναλυτικά.
Τις κατηγορίες ασφαλισμένων που δικαιούνται παράταση της ασφαλιστικής τους ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 περιλαμβάνει σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανανεωθεί ή να παραταθεί αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα στους παρακάτω ασφαλισμένους του e-Ε.
Φ.Κ.Α. Έτσι παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 28-2-2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη της οικογένειας τους:
Πιο συγκεκριμένα η παράταση αφορά: α).
Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
», στα «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», στη ΝαυπηγοεπισκευαστικήΖώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, και τουςπροπονητές δρομώνων ίππων,γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.
Φ.Κ.Α. ως μισθωτοίαποκλειστικά βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.
4387/2016 (Α’,85,)δ)Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 τουάρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α’138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 τουν.
4576/2018 (Α,’ 196),ε)Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεωνκατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.
2256/1994 (Α’,196).
4. Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.
Ε.
και του πρώην Ε.
Τ.Α.Α., που έχουνκάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου τουν.
4254/2014 (Α’85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπ. ΙΑ6του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α,222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των διατάξεωντης υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α,85) η ασφαλιστική κάλυψηγια παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2021.5. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση τωνδιατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
2768/1999 (Α’273) όπως έχουν τροποποιηθείκαι ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28-2 -2021.6. Στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.
Ε.
ηλικίας άνω των 30 και έως67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση τωνδιατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.
3845/2010 (Α’65) και της περ. Α, τηςυποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α’85) και παραμένουν άνεργοι καιανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως28-2-2021.7. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και στα μέλη της οικογένειας τους πουέχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικήςικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικήςαδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.
2458/1997 (Α’15) για όσο χρονικό διάστημαορίζεται από την απόφαση αυτή.Επίσης, ορίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του αποκτάται από 1-1-2020 και εφεξής εφόσον: α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου καιβ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.
4529/2018 (Α’,56).
Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως 31- 12-2020 στους μη μισθωτούς, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του2020. Η παράταση γίνεται κατ' εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν.
4387/2016 όπως ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης τωνασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης-12-2020. Η ανωτέρω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1-7-2020.Ακόμη ορίζεται ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ικανοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πάντως όχι πέραν της 31ης-12-2020.Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας είναι τα έμμεσα μέλη να είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 19-02-2020.
Καβγάς Ραγκούση - Γεραπετρίτη για τις καταλήψεις: «Μέσο αυτοπροστασίας των μαθητών»
Καβγάς Ραγκούση - Γεραπετρίτη για τις καταλήψεις:
«Μέσο αυτοπροστασίας των μαθητών»
Οι καταλήψεις στα σχολεία βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη Ραγκούση και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βουλή.Διαστάσεις μείζονος πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση προσλαμβάνει το ζήτημα των καταλήψεων στα σχολεία.
Η θέση που εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας, ότι «σήμερα οι καταλήψεις στα σχολεία είναι αποτέλεσμα της απώλειας εμπιστοσύνης των μαθητών στην κυβέρνηση, μετά το φιάσκο με τις μάσκες-αλεξίπτωτα στους μαθητές», προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για σαφή και ρητή πολιτική υιοθεσία των κινητοποιήσεων στα σχολεία, με τις οποίες, μειοψηφίες εμποδίζουν μαθητές να λάβουν τη μόρφωση στα σχολεία τους.
Οι καταλήψεις «Οι μαθητές είναι εν δικαίω. *Οι καταλήψεις είναι μέσο για την αυτοπροστασία τους*», είπε ο κ. Ραγκούσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης που απηύθυνε στον υπουργό Επικρατείας για τις αστοχίες στη διανομή μασκών, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στα σχολεία.
«Σήμερα είχαμε *μία συνομολόγηση, μία πολιτική υιοθεσία των κινητοποιήσεων που γίνονται στα σχολεία*. Με ρητό, σαφή τρόπο, ο κ. Ραγκούσης δικαίωσε αυτού του τύπου την επιβολή της μειοψηφίας πάνω στην πλειονότητα των παιδιών, τα οποία θέλουν να διδαχθούν και σήμερα εμποδίζονται. *Έχουμε στην πραγματικότητα μία καταδυνάστευση, η οποία έχει ταξικό χαρακτήρα.
* Διότι τα παιδιά, τα οποία σήμερα δεν λαμβάνουν τη μόρφωσή τους, είναι εκείνα που ουσιαστικά εκβιάζονται να το πράξουν», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας.
«Οι καταλήψεις αυτές δεν έχουν σχέση με όσες καταλήψεις έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: *«Αυτές οι καταλήψεις δεν είναι στο μυαλό των μαθητών όπλα διεκδίκησης.
Είναι μέσο αυτοπροστασίας τους.
Αυτό αισθάνονται ότι κάνουν.
Αυτοπροστατεύονται. Αυτό που τους ζήτησε εν τέλει ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας το δίλημμα αυτοπροστασία ή καραντίνα.
* Αυτοπροστατεύονται διότι τους έχετε πάει σε σχολεία, στα οποία, προσέξτε, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα "Αυγή", ενώ στους έξι μήνες της πανδημίας είχαμε 776 μαθητές-κρούσματα του κορονοϊού, τώρα, μόνο σε δύο εβδομάδες, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία, έχουμε 365 κρούσματα.

Μόλις σε δύο εβδομάδες έχουμε ήδη 150 σχολεία, στα οποία βρίσκονται κλειστές τάξεις, λόγω κορονοϊού.
Για να ακριβολογώ, όχι λόγω κορονοϊού αλλά λόγω των επιλογών σας, κύριε Γεραπετρίτη. Έτσι όπως πάμε, και μακάρι να διαψευστούμε, σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες, μακάρι να μην είναι πολύ περισσότερα τα κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού από αυτά που είναι ήδη κλειστά ή θα είναι κλειστά, λόγω καταλήψεων».
«Τα αντανακλαστικά αυτοπροστασίας των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν αντιμετωπίζονται με αστυνομική λογική, όπως αυτό που πήγε να κάνει η κυβέρνηση στο Κερατσίνι και πήγε να κάνει στην Καβάλα, στέλνοντας αστυνομικούς να απειλήσουν μικρά παιδιά.
Οι μαθητές είναι εν δικαίω. Εσείς είστε αν αδίκω», τόνισε ο κ. Ραγκούσης.
Οι μάσκες Ως προς τις μάσκες στα σχολεία, που ήταν το αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η προσωπική του συμβολή είχε να κάνει με την επιτάχυνση του ελέγχου της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή της συμπλήρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον φάκελο που κατατέθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο, ο οποίος κρίθηκε απολύτως νόμιμος.
Είχε, επίσης, όπως είπε, και την ευθύνη της έγκαιρης διανομής στα σχολεία, η οποία ήταν μία «πολύ σύνθετη άσκηση», όχι μόνο γιατί ήταν πολύ σύντομος ο χρόνος και για τη διαγωνιστική διαδικασία, και για την παραγωγή και για την διανομή αλλά και διότι ένα μέρος της προμήθειας ερχόταν από το εξωτερικό, γεγονός που απαίτησε διπλωματικές ενέργειες για να απελευθερωθούν τα φορτία και να διανεμηθούν στη χώρα.
«Πράγματι, παρότι ο χρόνος ήταν σύντομος, την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους όλα τα παιδιά είχαν τη μάσκα στα σχολεία τους», επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας.
Ως προς το ζήτημα της ευθύνης που έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε: «Εγώ, κύριε Ραγκούση, αντιλαμβάνομαι πάντοτε την ευθύνη ως συλλογική. Η κυβέρνηση συλλογικά πιστώνεται τα θετικά και η κυβέρνηση συλλογικά χρεώνεται την αστοχία.
Ποτέ, σε ό,τι με αφορά, δεν θα μετέφερα την ευθύνη σε άλλη κυβερνητική ή διοικητική μονάδα, πολλώ δε μάλλον δεν θα μετέφερα την ευθύνη σε μία υγειονομική επιτροπή, η οποία μας έχει στηρίξει όλο αυτό το διάστημα και πιστώνεται ένα μεγάλο κομμάτι τις επιτυχούς αντιμετώπισης του ιού».
Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία διένειμε δωρεάν στα σχολεία μάσκες ώστε να παιδιά να έχουν αυτήν την προστασία.
«Πράγματι, σε ένα υποσύνολο των μασκών, δηλαδή στις μάσκες που απευθύνονταν σε παιδιά κάτω των 10 ετών, υπήρξε μία μη ευκρινής αποτύπωση των διαστάσεων, η οποία κατέλειπε ένα περιθώριο παρερμηνείας σε ό,τι αφορά την πραγματική διάσταση», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και συμπλήρωσε ότι αυτή η παρερμηνεία οδήγησε να φτιαχτούν μάσκες που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν δυσανάλογες για ορισμένα από τα παιδιά.
Η δε ΚΕΔΕ, η οποία διηνήργησε τη σχετική διαδικασία, κατόπιν των προδιαγραφών που έθεσε η αρμόδια υγειονομική επιτροπή, πράγματι προμηθεύτηκε μάσκες για όλα τα παιδιά, οι οποίες διανεμήθηκαν.
«Επειδή αντιλήφθηκαμε στο τέλος ότι υπήρχε ένα ζήτημα μεγάλου μεγέθους, εξαντλήσαμε τα αποθέματα των μικρών μασκών ώστε ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδιά, από 10 έως 15 ετών, να πάρουν τις μικρές μάσκες, αφού υπήρχε πρόνοια για μεγαλύτερο αριθμό», τόνισε και ενημέρωσε: «Σήμερα, η υγειονομική επιτροπή έχει δώσει ήδη νέες προδιαγραφές μασκών και έχει εκκινήσει η διαδικασία της δεύτερης παρτίδας που θα διανεμηθεί εντός του Οκτωβρίου και η τρίτη παρτίδα θα δοθεί εντός του Νοεμβρίου, χωρίς κόστος για το ελληνικό Δημόσιο αφού θα γίνει μεταποίηση των μασκών, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της ΚΕΔΕ και πλέον όλα τα παιδιά στο τέλος της ημέρας θα έχουν τις τρεις μάσκες που τους αναλογούν».
«Μάσκες-αλεξίπτωτα» Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για φιάσκο και διασυρμό του επιτελικού κράτους, καθώς, όπως είπε, «ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης και το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κέντρο της κυβέρνησης, και ουσιαστικά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός» είχαν την ευθύνη για την έγκαιρη προετοιμασία και διανομή μασκών στους μαθητές και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Είστε η μόνη κυβέρνηση που επεχείρησε να διανείμει μάσκες αλεξίπτωτα στους μαθητές.
Επίσης, όχι στο τέλος της ημέρας αλλά στο τέλος του χρόνου θα έχετε ενδεχομένως καταφέρει να διορθώσετε τη μεγάλη ζημιά που είναι πολύ μεγαλύτερη από το ζήτημα της μάσκας», επισήμανε.Ο κ. Ραγκούσης, ο οποίος δεν παρέλειψε να επικαλεστεί δημοσιεύματα για απευθείας ανάθεση του μεγαλύτερου μέρους της παραγγελίας σε φιλικών συμφερόντων εταιρεία αλουμινίου, υπογράμμισε ότι «αποτέλεσμα του φιάσκου δεν ήταν μόνο ο διασυρμός, σε αυτό το κρίσιμο θέμα, και την απώλεια 6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι μάσκες-αλεξίπτωτα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αφού τα σχολεία άνοιξαν με 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς, άνοιξαν, σε αντίθεση με τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΔΥ, και είχαμε αύξηση του ανώτατου αριθμού μαθητών στα δημοτικά σχολεία, αντί για μείωση εν μέσω πανδημίας, και έτσι φτάσαμε στις καταλήψεις».
«Φτάσαμε στις καταλήψεις μέσα από μια διαδικασία πλήρους απώλειας της εμπιστοσύνης των μαθητών προς την κυβέρνηση», πρόσθεσε.Επίσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει το πολιτικό και ηθικό σθένος να πει στους πολίτες ότι έκανε λάθος και να ζητήσει συγγνώμη. «Έχετε καταστεί, πολιτικά και ηθικά, οι αυτουργοί γι' αυτό που συμβαίνει σήμερα στα σχολεία με τις καταλήψεις», σημείωσε.
ΕΦΚΑ: Και επίσημα παράταση για τις αναστολές εισφορών
ΕΦΚΑ: Και επίσημα παράταση για τις αναστολές εισφορών
Παράταση μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 δίνει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να πάρει ΦΕΚ για τις επιχειρήσεις και εργοδότες προκειμένου να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των περιόδων απασχόλησης Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.
Όπως σας αποκάλυψε το Dikaiologitika News προβλέπεται η παράταση καταβολής ενώ μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 θα υπάρχει αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στην ΚΥΑ που σας παρουσίασε το Dikaiologitika News αναφέρεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
Παράλληλα αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.
Παράλληλα την παράταση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων αποφάσισε ο e-ΕΦΚΑ ως τις 9 Οκτωβρίου:α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020, Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
- εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),- εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),- εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.Η παράταση δίδεται μετά από αιτήματα που ήλθαν στην υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.
Σε περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν Κανονική (01) ΑΠΔ για τον μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 09/10/2020.
Επεισόδια έξω από το Υπουργείο Υγείας - Τα ΜΑΤ χτύπησαν μέλη της ΠΟΕΔΗΝ
Επεισόδια έξω από το Υπουργείο Υγείας - Τα ΜΑΤ χτύπησαν μέλη της ΠΟΕΔΗΝ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ έξω από το υπουργείο Υγείας.
Περίπου δύο διμοιρίες ΜΑΤ συγκρούστηκαν με τους διαμαρτυρόμενους.
Ένταση σημειώθηκε το πρωί έξω από το υπουργείο Υγείας, καθώς μέλη της ΠΟΕΔΗΝ που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό των ΜΑΤ και να προσεγγίσουν τον υπουργείο.
Η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε σήμερα στάση εργασίας από τις 7:00 έως τις 10:00 για την προάσπιση των συμφερόντων του έκτακτου προσωπικού στα νοσοκομεία.
giatroi223
Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο έκλεισε την οδό Αριστοτέλους, ενώ προειδοποίησε πως θα προχωρήσει σε επέμβαση, εάν οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το Υπουργείο.
Περίπου δύο διμοιρίες ΜΑΤ συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές, ανάμεσά τους και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος φώναζε πως κάτι τέτοιο "Δεν έχει ξαναγίνει".giatroi222
Μας τα χάλασε στο 90' ο Πομπέο: Ίσες αποστάσεις για Ελλάδα και Τουρκία
Μας τα χάλασε στο 90' ο Πομπέο: Ίσες αποστάσεις για Ελλάδα και Τουρκία
Ο Μάικ Πομπέο αποδοκιμάζει τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών ως μέσο επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε κράτη, στέλνοντας έτσι σαφές μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τονίζει πως οι διαφορές πρέπει να λύνονται ειρηνικά και αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνει και τις δυο πλευρές.
«Όταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει να προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μάικ Πομπέο στην Καθημερινή.«Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν συγκρούσεις για θαλάσσια ζητήματα, όταν υπάρχουν διαφωνίες για δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες, αυτές να επιλύονται ειρηνικά.
Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα που έφερα στην ελληνική ηγεσία.
Και είναι το μήνυμα που μεταφέραμε στην τουρκική ηγεσία επίσης», αναφέρει επίσης ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
Χαρακτηρίζει, επίσης, παράθυρο ευκαιρίας την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, σημειώνοντας ότι* οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν όποιο ρόλο «θεωρηθεί κατάλληλος, χρήσιμος και βοηθητικός για τις δύο πλευρές», την Ελλάδα και την Τουρκία.
*Όπως λέει ο Μάικ Πομπέο, η δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει ισχυρή, όπως και η άποψη ότι οι όποιες διαφορές θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο συμβατό με το διεθνές δίκαιο.
Όσο για την ενόχληση της Τουρκίας για τη Σούδα, ο Αμερικανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουν οι ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή».
Τρομακτική πρόβλεψη Σαρηγιάννη για τα κρούσματα κορονοϊού τον Νοέμβριο
Τρομακτική πρόβλεψη Σαρηγιάννη για τα κρούσματα κορονοϊού τον Νοέμβριο
Πηγαίνουμε προβλέψιμα ανησυχητικά" τόνισε ο καθηγητής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στο OPEN για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας.
Ο ίδιος τόνισε ότι τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν θα βοηθήσουν, όμως είπε ότι πρέπει να προλάβουμε να πάρουμε νέα μέτρα μέχρι τον Οκτώβριο.
"Τα μοντέλα προβλέπουν ότι από τη στιγμή που θα πιάσει το κρύο θα ξεκινήσει η πίεση. Εκτιμάται ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε γύρω στα 800 κρούσματα καθημερινά αν δεν πάρουμε νέα μέτρα.
Πρέπει να προλάβουμε να πάρουμε μέτρα μέχρι τον Οκτώβριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Σαρηγιάννης αναφερόμενος στα μέτρα είπε ότι "αν κρατούσαμε την τηλεργασία στο 75% θα βοηθούσε πολύ την κατάσταση. Επίσης από μέσα Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε μάσκες μέσα και έξω» τόνισε.Σχετικά με τα σχολεία, υποστήριξε ότι «πρέπει να γίνουν τάξεις των 15 παιδιών.
Είναι και παραμένει ευκτέο κάτι τέτοιο.
Να βρεθούν χώροι στους Δήμους.
Σε τάξεις με μεγάλο συγχρωτισμό εκεί είναι δύσκολο να τηρηθούν συνθήκες υγιεινής, θα πρέπει να βρεθούν τεχνολογικές λύσεις (για εξαερισμό κλπ)».
Ο κ. Σαρηγιάννης είπε ακόμη ότι "τα ασανσέρ των δημοσίων κτιρίων είναι υγειονομική βόμβα.
Τα σωματίδια παραμένουν και αιωρούνται 20 λεπτά".
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ AFO.GR
Close